Administratiekantoor J&D
Administratiekantoor J&D
Administratiekantoor J&D
Administratiekantoor J&D Starters Info Starters Info Starters Info
Starters Info | VAR en nieuwe regelgeving Home Contact Print Formulieren Links Disclaimer

VAR en nieuwe regelgeving

Bijgewerkt: 03-09-2014

Verklaring Arbeids Relatie

Elk jaar kunt u vanaf 1 september een nieuwe VAR aanvragen voor het volgende jaar. Of u kreeg automatisch een nieuwe VAR voor het volgende jaar van de belastingdienst. Vanwege de komende nieuwe wet- en regelgeving hoeft u misschien voor 2015 geen VAR aan te vragen. Blijft u hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden, dan mag u uw VAR voor 2014 ook in 2015 blijven gebruiken totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. U hoeft in dat geval dus geen nieuwe VAR voor 2015 aan te vragen.

Wanneer aanvragen?
Gaat u dit jaar of in 2015 werken onder andere omstandigheden of voorwaarden? Of gaat u andere werkzaamheden uitvoeren dan uw huidige werkzaamheden? Of hebt u nog geen VAR, maar hebt u er wel een nodig? Dan vraagt u hiervoor wel gewoon een nieuwe VAR voor 2014 of voor 2015 aan. Een nieuwe VAR voor 2014 kunt u heel 2014 aanvragen, een nieuwe VAR voor 2015 in 2014 (vanaf 1 september) en in 2015. De VAR blijft geldig totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat.

Wilt u weten of u voor dit jaar of voor 2015 een VAR moet aanvragen? Gebruik dan het hulpmiddel Wel of geen Verklaring arbeidsrelatie aanvragen.

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken: de VAR-verklaring is niet verplicht door de Belastingdienst. Deze verklaring vraag je aan voor je opdrachtgevers.

Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?
De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft zekerheid over de fiscale status van de inkomsten waarvoor u de verklaring hebt aangevraagd. De uitkomst is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw inkomsten kunnen worden aangemerkt als:

 1. loon uit dienstbetrekking (VAR-loon)
 2. resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row)
 3. winst uit onderneming (VAR-wuo)   - (deze kunt u downloaden bij formulieren)
 4. Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga)

We gaan even in op de VAR Wuo

VAR WUO  - (winst uit onderneming)
Als in de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) staat dat uw inkomsten worden aangemerkt als winst uit onderneming, dan hebben u en uw opdrachtgever de zekerheid dat de opdrachtgever over uw beloning geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. Daarbij gelden wel de volgende voorwaarden: 

 • De omschrijving van de werkzaamheden in de verklaring komt inhoudelijk overeen met de werkzaamheden die u voor uw opdrachtgever verricht.
 • De werkzaamheden worden verricht binnen de geldigheidsduur van de VAR.
 • Uw opdrachtgever heeft uw identiteit vastgesteld.
 • Uw opdrachtgever bewaart een kopie van de verklaring en van een geldig identiteitsbewijs bij zijn administratie. 

U bent niet verplicht de VAR-wuo te gebruiken. Maakt u er bij een opdracht wel gebruik van, dan kunt u voor deze arbeidsrelatie geen aanspraak maken op een eventuele uitkering op grond van de werknemersverzekeringen.

Wanneer krijgt u een VAR-wuo?
Om te bepalen of u een ondernemer bent, let de Belastingdienst vooral op de volgende punten

 • Bent u verplicht aanwijzingen van uw opdrachtgever(s) op te volgen?
 • Wordt u doorbetaald tijdens vakantie of ziekte? 
 • Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)?
 • Hoeveel tijd steekt u in de onderneming? 
 • Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werkzaamheden?
 • Hoeveel klanten heeft uw onderneming? 
 • Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?
 • Loopt u ondernemersrisico?
 • Bent u aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming?

De Belastingdienst kijkt of deze punten relevant zijn voor uw werkzaamheden en beoordeelt uw aanvraagformulier in zijn totaliteit. Daarbij kijkt de Belastingdienst ook naar de onderlinge samenhang van uw antwoorden. Niet iedereen die zichzelf als ondernemer beschouwt, wordt ook als zodanig door de Belastingdienst gezien.

Let op!
Als ondernemer moet u via uw aangifte inkomstenbelasting belasting betalen over uw winst en verstuurt u facturen voor uw werkzaamheden. Daarnaast bent u verplicht een administratie bij te houden en te bewaren, met daarin onder andere de facturen die u ontvangt, en kopieën van de facturen die u verstuurt. 

De VAR verklaring kunt u ook aanvragen met uw digidD code. U verzend deze dan digitaal en de afhandeling is sneller.

Bron: belastingdienst

Vorige   Verder  

Bezoek alleen op afspraak

Administratiekantoor J&D | Wijnstraat 161 A | 3311 BV Dordrecht | Tel. 078-6160144 | info@jdadmin.nl | KvK 6492666