Administratiekantoor J&D
Administratiekantoor J&D
Administratiekantoor J&D
Administratiekantoor J&D Starters Info Starters Info Starters Info
Starters Info | Starten vanuit WW Home Contact Print Formulieren Links Disclaimer

Starten vanuit WW

bron: uwv /gewijzigd: 03-09-2014

U heeft een WW-uitkering van het UWV en wil als zelfstandig ondernemer aan de slag.
Wanneer u inkomsten geniet uit een eigen bedrijf heeft dat gevolgen voor de uitkering. Uw uitkering kan op twee manieren worden aangepast. Het is wel van belang dat u vooraf beslist en aangeeft waar u voor kiest

Een eigen bedrijf starten kan alleen als u daarvoor vooraf toestemming van het UWV krijgt. U krijgt toestemming als zij denken dat uw idee voor een eigen onderneming succesvol kan zijn. Onderzoek daarom eerst of ondernemen iets voor u is.
Meld in uw Werkmap van het UWV dat u als zelfstandige wilt beginnen. Zij nodigen u dan uit voor een voorlichtingsbijeenkomst. Maak ook een afspraak met een adviseur werk. Hij beoordeelt uw plannen.

Eerste stappen naar eigen bedrijf vanuit WW
Bereidt u zich goed voor als u van plan bent om vanuit een WW-uitkering voor uzelf te beginnen. De eerste stappen zijn:

1.Bespreek met uw adviseur werk van het UWV uw plannen om voor uzelf te beginnen.
2.Blijf ingeschreven als werkzoekende. Alleen dan houdt u recht op uw WW-uitkering.
3.Onderzoek uw plannen in een onderzoeksperiode:

 • Test samen met uw adviseur werk van het UWV uw ondernemerskwaliteiten.
 • Onderzoek uw idee (haalbaarheid, financiering, locatie, verzekeringen, vergunningen).
 • Vraag informatie bij de Belastingdienst
 • U kunt voor meer informatie bij ons kantoor terecht
 • Stel samen met ons een ondernemingsplan op.

  Het UWV bespreekt in overleg met u af hoelang u de tijd krijgt. In deze onderzoeksperiode hoeft u niet te solliciteren. Zo heeft u meer tijd om uw bedrijf goed op te zetten.
4.Bespreek met uw adviseur werk of uw plannen haalbaar zijn.
5.Besluit of u gaat beginnen als zelfstandig ondernemer.


Gevolgen voor uw WW als u voor zichzelf begint
Als u voor uzelf begint, heeft dit invloed op uw WW-uitkering. Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. U krijgt voor minder uren een WW-uitkering.
 2. U maakt gebruik van de startersregeling.


Mogelijkheid 1: minder WW-uitkering op basis van gewerkte uren
Voor de uren die u als zelfstandige werkt, krijgt u blijvend geen uitkering meer. Voor die uren bent u dan namelijk niet meer verzekerd als werknemer, u draagt daarvoor zelf het ondernemersrisico.

Werkt u bijvoorbeeld in een week 6 uur als zelfstandige? Dan draagt u vanaf dat moment voor 6 uur zelf het ondernemersrisico. U krijgt voor die uren daarom blijvend geen WW-uitkering meer. Werkt u in de week daarna maar 4 uur als zelfstandige, dan gaat uw uitkering niet omhoog. U krijgt dus blijvend minder uitkering.

Mogelijkheid 2: u maakt gebruik van de startersregeling
Om gebruik te maken van de startersregeling heeft u toestemming nodig van uw adviseur werk. Hoe de regeling er voor u uitziet, hangt af van de datum waarop u uw bedrijf begonnen bent:

 1. U start op of na 1 januari 2013 met uw bedrijf
 2. U startte vóór 1 januari 2013 met uw bedrijf

Urenopgaven aan UWV en Belastingdienst mogen niet verschillen
Je urenopgaven aan UWV en aan de Belastingdienst worden met elkaar vergeleken en mogen niet van elkaar verschillen. Als blijkt dat er verschillen zijn kan dat financiële gevolgen hebben. Het kan betekenen dat u te veel ontvangen uitkering moet terugbetalen. Of dat u te weinig betaalde belasting alsnog moet betalen.

Zelfstandigen aftrek en bijhouden uren
Wilt u in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek? Dan moet u uw uren wél bijhouden voor de Belastingdienst. 
Dan moet u de directe en indirecte uren opgeven
Directe uren zijn de voor het eigen bedrijf gewerkte uren waarin u daadwerkelijk geld verdiende.
Indirecte uren zijn uren besteed aan bijvoorbeeld administratie, het werven van opdrachtgevers of studie.

Aan de hand van de urenopgaaf berekent de Belastingdienst of u de zelfstandigenaftrek kunt krijgen. Dan betaalt u minder belasting wanneer u in een jaar meer dan 1225 uren aan je eigen bedrijf hebt besteed. Alle uren die aan het bedrijf zijn besteed, tellen mee. Dus niet alleen de uren waarin geld werd verdiend. Maar ook de uren die bijvoorbeeld werden besteed aan de administratie, studie of het binnenhalen van opdrachten. Ook reis uren tellen mee.

Voorkom hoge terugvordering
Verdient u in de startperiode meteen veel geld? Dan kunt u ervoor kiezen de WW te verlagen of zelfs helemaal stop te zetten. Dan hoeft u later minder terug te betalen. Houd er dan wel rekening mee dat de uitkering dan definitief omlaaggaat.

Stoppen met het bedrijf tijdens of aansluitend aan de startperiode
Komt u er tijdens of aansluitend aan de startperiode achter dat de onderneming niet levensvatbaar is en stopt u ermee? Dan kan de eerdere WW-uitkering misschien voortgezet worden. Of u weer een WW-uitkering krijgt is afhankelijk van hoe lang u recht had op WW en hoe lang u een eigen bedrijf hebt gehad. Als u minder dan 18 maanden recht had op WW, krijgt u weer WW als je binnen 18 maanden na de start met het eigen bedrijf stopt. Had u langer dan 18 maanden recht op WW? Dan krijg u weer uw uitkering als u stopt binnen het aantal maanden waar u recht op had.

Heeft u geen recht meer op WW dan kan u misschien een bijstandsuitkering krijgen. Informeer hiervoor bij je gemeente. Of kijk op werk.nl.


Meer informatie? Kijk op www.uwv.nl of bel ons voor een vrijblijvende afspraak of het opmaken van een ondernemingsplan.


 

Vorige   Verder  

Bezoek alleen op afspraak

Administratiekantoor J&D | Wijnstraat 161 A | 3311 BV Dordrecht | Tel. 078-6160144 | info@jdadmin.nl | KvK 6492666