Administratiekantoor J&D
Administratiekantoor J&D
Administratiekantoor J&D
Administratiekantoor J&D Nieuws Nieuws Nieuws
Nieuws | Wijzigingen VAR Home Contact Print Formulieren Links Disclaimer

Wijzigingen VAR

De wijze van aanvraag Verklaring arbeidsrelatie ofwel de VAR-verklaring gaat vanaf 1 januari 2015 behoorlijk op de schop. Heeft de VAR hiermee zijn langste tijd gehad?

• Zekerheid voor opdrachtgever
• Wijzigingen vanaf 2015
• Begin van het einde?

De Verklaring Arbeidsrelatie
Met een VAR kan een arbeidsrelatie worden vastgesteld. Is een VAR-verklaring wuo (winst uit onderneming) afgegeven, dan geeft deze de opdrachtgever zekerheid dat hij inhouding en afdracht van loonheffing achterwege kan laten. De betreffende opdrachtnemer is immers als zelfstandige gekwalificeerd en niet als werknemer. Toch is het vaak onduidelijk of de afgegeven VAR wel klopt. De Belastingdienst controleert pas achteraf, wat voor vervelende verrassingen kan zorgen.

Zekerheid voor opdrachtgever
Een VAR moet nu door de opdrachtnemer worden ingevuld en aangevraagd, en biedt de opdrachtgever zekerheid. Voorwaarden voor deze zekerheid is dat de werkzaamheden vermeld op de VAR overeenkomen met die op de opdrachtovereenkomst. Daarnaast moet de opdrachtgever in het bezit zijn van een kopie van de VAR, en van een kopie van een geldig id-bewijs (niet zijnde een rijbewijs) van de opdrachtnemer. Wanneer een VAR-wuo is afgegeven, liggen de risico’s van boetes en naheffingen in dat geval bij de opdrachtnemer, wanneer de Belastingdienst achteraf vaststelt dat de VAR niet klopt. Bij misbruik of bij oneigenlijk gebruik van de VAR kan de Belastingdienst eventueel wel naheffen bij de opdrachtgever. Tip: Om de opdrachtgever te beschermen tegen valse VAR-verklaringen, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid een VAR-verklaring telefonisch te verifiëren (nummer 088-15 11 000).

Wijzigingen vanaf 2015
Vanaf 2015 wordt de rol van de opdrachtgevers aanzienlijk groter. De opdrachtgever moet namelijk controleren of de opdrachtnemer de VAR-aanvraag goed heeft ingevuld. De arbeidsrelatie wordt dan vooraf beoordeeld. Wanneer opdrachtnemer en opdrachtgever niet beiden de aanvraag invullen, dan wordt er geen voorlopige VAR verklaring afgegeven.

Ook de aanvraag van de verklaring wijzigt. De aanvraag zal digitaal plaatsvinden middels een webmodule bij de Belastingdienst. Bij de beoordeling van de aanvraag kan de Belastingdienst dan zien hoe beide partijen de aanvraag hebben ingevuld. Na de aanvraag wordt er direct een stempel op gezet door de Belastingdienst op de werkzaamheid. Het aantal vragen wordt uitgebreid. De VAR wordt niet meer automatisch verlengd, maar dient jaarlijks of per opdracht te worden aangevraagd.

Begin van het einde?
De verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal vanaf volgend jaar veranderen. Opdrachtnemers kunnen alvast maatregelen treffen door met meerdere opdrachtgevers in zee te gaan, en te laten zien dat ze ondernemersrisico’s lopen (bijvoorbeeld aansprakelijkheid en debiteurenrisico). Opdrachtgevers zijn niet langer gevrijwaard, en zullen goed moeten controleren of de aanvraag juist is ingevuld. Per opdracht moet een VAR worden aangevraagd en gecontroleerd, en de aanvraag kost meer tijd door de extra vragen. Het is maar de vraag of een opdrachtgever dit kan en wil. De praktijk zal dit moeten uitwijzen.
 Vorige   Verder terug naar het overzicht
Bezoek alleen op afspraak

Administratiekantoor J&D | Wijnstraat 161 A | 3311 BV Dordrecht | Tel. 078-6160144 | info@jdadmin.nl | KvK 6492666