Administratiekantoor J&D
Administratiekantoor J&D
Administratiekantoor J&D
Administratiekantoor J&D Nieuws Nieuws Nieuws
Nieuws | Verplichte wijzigingen in uw administratie Home Contact Print Formulieren Links Disclaimer

Verplichte wijzigingen in uw administratie

U bent ondernemer en u wilt daarom ook het liefst maar 1 ding: ondernemen. Echter, u wordt daarnaast geacht uw (financiële) administratie op orde te hebben èn te houden. In de komende periode dient u een aantal (wets-)wijzigingen in uw administratie door te voeren. Het is verstandig deze op een efficiënte manier aan te pakken.

• Nieuwe BTW factuurvereisten per 1 januari 2013
• Belastingaangifte via SBR per 1 januari 2013
• Langer bankrekeningnummer IBAN per 1 februari 2014

Nieuwe BTW factuurvereisten
De nieuwe vereisten moeten het elektronisch factureren stimuleren en het factureren eenvoudiger maken. Zo wordt het vanaf 2013 mogelijk een vereenvoudigde factuur uit te reiken voor factuurbedragen tot maximaal € 100 (inclusief BTW). Let wel, deze vereenvoudigde mogelijkheid geldt niet als uw afnemer in het buitenland woont.

Minimale eisen aan de vereenvoudigde factuur:
- NAW gegevens van de leverancier;
- Factuurdatum;
- Aard van geleverde goederen/diensten;
- Te betalen BTW-bedrag.

De eisen voor elektronisch factureren worden versoepeld. U bepaalt vanaf 2013 zelf hoe u de authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van de factuur waarborgt.

Belastingaangifte via SBR
SBR is de afkorting van Standard Business Reporting. SBR zorgt ervoor dat u minder werk heeft aan het aanleveren van uw financiële gegevens aan overheden en banken. Door het gestandaardiseerd inrichten van de bedrijfsadministratie worden gegevens efficiënt hergebruikt. Vooral in de gevallen dat u zelf via uw eigen softwarepakket uw (belasting)aangiften indient, dient u zich goed voor te bereiden op SBR. Een aansluitstappenplan treft u aan op de site van SBR Nederland. Let u ook op indien uw intermediair uw aangiften verzorgt. Is hij/zij goed voorbereid?

Langer bankrekeningnummer IBAN
Iedereen in Nederland krijgt een langer rekeningnummer IBAN. Vanaf februari 2014 zijn betalingen alleen nog maar mogelijk met het langere rekeningnummer. Daarnaast wijzigen de standaarden voor overschrijvingen en incasso’s naar de nieuwe (SEPA) standaarden. Er is een toolkit voor bedrijven beschikbaar gesteld op de speciale IBAN-site van de Nederlandsche Bank. U wilt toch niet onvoorbereid zijn, om zodoende langer op uw openstaande bedragen te moeten wachten?

Tot slot
Vang tijdig aan met het kennis nemen en inventariseren van de door te voeren wijzigingen. Kijk hierbij ook verder dan enkel de opgelegde (wettelijke) verplichtingen. Staan er nog andere wijzigingen op uw bedrijfsagenda? U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een verandering in uw huisstijl of een adreswijziging. Nadat u de wijzigingen geïnventariseerd hebt, dient u na te gaan waar de aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Te denken aan uw CRM-systeem. Maar vergeet ook uw briefpapier en uw digitale omgeving, zoals uw website en social media, niet. Verzamel alle aanpassingen, breng ze goed en volledig in kaart en voer ze zo mogelijk in één keer door. Dat is wel zo efficiënt. Dan kunt u snel weer verder met ondernemen.
 

Bron: www.businesscompleet.nlVorige   Verder terug naar het overzicht
Bezoek alleen op afspraak

Administratiekantoor J&D | Wijnstraat 161 A | 3311 BV Dordrecht | Tel. 078-6160144 | info@jdadmin.nl | KvK 6492666