Administratiekantoor J&D
Administratiekantoor J&D
Administratiekantoor J&D
Administratiekantoor J&D Nieuws Nieuws Nieuws
Nieuws | Betere dienstverlening Ondernemers Home Contact Print Formulieren Links Disclaimer

Betere dienstverlening Ondernemers

Gemeente Dordrecht werkt verder aan betere dienstverlening voor ondernemers.

De Gemeente Dordrecht start met het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de dienstverlening. Dordrecht bekijkt hoe die kwaliteit scoort aan de hand van servicenormen die met ondernemers zelf zijn vastgesteld.

Dordrecht wil de dienstverlening aan ondernemers verder verbeteren. Deze ambitie is vastgelegd in het Convenant ‘Verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk voor ondernemers’.

Een belangrijke eerste stap is nu de uitvoering van een meting aan de hand van het Normenkader Dienstverlening Bedrijven. Het Normenkader Bedrijven is een meetlat voor goede dienstverlening, dat is ontwikkeld door de Regiegroep Regeldruk, de VNG, tien gemeenten, VNO-NCW en MKB-Nederland. Het Normenkader maakt de kwaliteit inzichtelijk aan de hand van tien normen op het gebied van de termijnen, professionaliteit, betrouwbaarheid en ondernemersgerichtheid. Vervolgens worden per norm verbeterplannen opgesteld.


Dordrecht is door het ministerie van Economische Zaken gevraagd mee te doen aan een pilot rondom het Normenkader, omdat Dordrecht één van de koplopers is op het terrein van verbetering dienstverlening.


Vrijdag 11 september vond de lokale startbijeenkomst plaats in aanwezigheid van onder andere verantwoordelijk wethouder Ferdinand van den Oever en Paul Hendriks, voorzitter van de Dordtse Ondernemers Vereniging (DOV). Ook andere ondernemers verenigingen, zoals de Turkse Ondernemersvereniging Dordrecht, het Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden en de Werkgevers Drechtsteden, steunen dit initiatief.

De eerste meting gaat nu uitgevoerd worden door een onafhankelijk auditteam van de gemeente Dordrecht en heeft een looptijd van ongeveer 3 maanden.

‘Dienstverlening gaat over snelheid en verwachtingenmanagement. Uit gesprekken met ondernemers blijkt dat iedere ondernemer eigenen verwachtingen heeft over het verloop van een aanvraagprocedure, afhankelijk van zijn bekendheid met die procedure. Ondernemers vinden de dienstverlening goed als deze aan hun verwachtingen beantwoordt. Met het Normenkader hebben we een instrument in handen om objectief aan de ondernemers te kunnen aangeven hoe het met de gemeentelijke dienstverlening is gesteld’, vertelt wethouder Van den Oever.
 

Bron: gemeente Dordrecht

 

 Vorige   Verder terug naar het overzicht
Bezoek alleen op afspraak

Administratiekantoor J&D | Wijnstraat 161 A | 3311 BV Dordrecht | Tel. 078-6160144 | info@jdadmin.nl | KvK 6492666